תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של cch.co.il , המייצג את חנה פילניק ("Cch" וה - "האתר").

טרם השימוש באתר, אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"), המהווים את הבסיס להתקשרות עם Cch, לשימוש באתר ולכל מצג, התחייבות ורכישה באמצעות האתר.

בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד Cch, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש.

בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא.

תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות האתר.

אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא צא מן האתר והימנע מכל שימוש בו.

מי יכול לבצע פעולות באתר?

השימוש והפעולות באתר מוגבלים למשתמשים ממדינת ישראל בלבד, העומדים בתנאים המצטברים:

  1. תושב ישראל, הנושא ת.ז. ישראלית תקפה, או אישיות משפטית שהתאגדה ורשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות;
  2. בעל כרטיס אשראי המונפק והתקף בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ישראכרט, דיינרס קלאב ישראל בע"מ ולאומי קארד.
  3. בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  4. הוא אינו רוכש לצרכי מסחר (כגון: דילרים, מפיצים, סיטונאים וקמעונאים)

מוקדם לאישור הפעולות - אישור חברת כרטיסי האשראי לחיוב שבוצע.

הזמנת מוצרים ותשלום

הזמנת המוצרים באמצעות האתר - בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת הזמנה ב Cch - רק לאחר סיום הרכישות באתר ואישור ההזמנה הסופית. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי Cch. כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, הנך רשאי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה. ביטול ההזמנה לאחר אישור סופי - אך ורק בפניה טלפונית אל נציגי שירות של Cch.

אמצעי תשלום

באמצעות כרטיס אשראי בלבד. * אספקת ההזמנה מותנית באישור חברת האשראי.

אספקת המוצרים

משלוח מוצרים יתבצע תוך שלושה ימי עסקים מאישור ההזמנה*. זמן האספקה בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל.

מועדי האספקה כפופים בכל מקרה לעיכובים עקב כח עליון, שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטת Cch או האחראי על האספקה. זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים, ערבי חג, שבתון וכיו"ב). למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים ו-Cch אינה מתחייבת כי כל המוצרים יסופקו באותו מועד. במעמד האספקה על הלקוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג תעודה מזהה בפני השליח. במקרה שהלקוח לא ימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח, מסירת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך (יום העסקים הבא באזור החלוקה). אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS"). במידה ונדרשת הרכבה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה.

* אישור הזמנה דורש אימות כרטיס אשראי. ללקוחות חדשים (וכאלו המזוהים כחדשים) תיתכן בדיקה ממושכת שתגרור עיכוב האספקה ביום עסקים נוסף.

החזרות וביטולים

תוכניות לימוד, סמינרים, הרצאות ושאר השרותים

ניתן לבטל השתתפות בתנאי שביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. דמי הביטול הם 50$ (לעיסקה דולרית) או 250 ש"ח (לעיסקה שקלית). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לCch בלבד, באמצעות דף 'צור קשר' של האתר. יש לציין בפניה את מספר ההזמנה, פרטי הצרכן (שם מלא, כתובת, מספר טלפון, אימייל), וכן סיבת הביטול.

בגין ביטול עסקה מתמשכת שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, בתוספת לדמי הביטול שצוינו לעיל.

בגין ביטול שבוצע עקב אי התאמה בין השרות לבין הפרטים שנמסרו לגבי השרות, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששולם עבור השרות, ללא דמי ביטול כלשהם וזאת תוך 14 ימים מיום הודעת הביטול בכתב.

ספרים, תקליטורים ושאר המוצרים (כפי שמכונים "נכסים" בחוק הגנת הצרכן)

ניתן להחזיר את המוצר תוך שבעה ימים מיום קבלת המוצר, בתנאי שהצרכן לא פתח את אריזתו המקורית של המוצר. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד ל-Cch, דף 'צור קשר' באתר. יש לציין בפנייה את מספר ההזמנה, פרטי הצרכן (שם מלא, כתובת, מספר טלפון, אימייל), וכן סיבת ההחזרה.

בגין ביטול שבוצע עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגבי המוצר, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששולם עבור המוצר, ללא דמי ביטול כלשהם וזאת תוך 14 ימים מיום הודעת הביטול בכתב.

במקרה של החזרה, עליכם החובה לשלוח את המוצר ל Cch בכתובת שתימסר לכם עקב פנייתיכם במידה וההחזרה עומדת בתנאי האתר.

תוכן האתר

התמונות באתר, בקטלוג וביתר הפרסומים, נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר ותכולתו,הקטלוג והפרסומים ותכולתם, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בקטלוג וביתר הפרסומים, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וCch לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, Cch לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים, ט.ל.ח.

זכויות קניין וסימני מסחר

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של Cch ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור מראש ובכתב על ידי Cch.

השמות והלוגו Cch, Completion & Correction Healing וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם סימני מסחר רשומים של Cch וקניינה הבלעדי. אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי Cch.

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי Cch. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.

הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר.

הגבלת אחריות

האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא ("AS IS"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של Cch.

Cch אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

Cch אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של Cch והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

בכל מקרה ש-Cch לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של Cch, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא Cch בכל אחריות כלפיך.

קישורים לאתרים זרים

האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי Cch ושאין לה כל שליטה בהם ("אתרים זרים"). השימוש באתרים זרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. Cch אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.

פרטיות וסודיות המידע

המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של Cch ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. Cch מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

Cch רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בCch ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל Cch.

תנאים נוספים

"Cch" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה או מי מטעמה.

Cch שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.

ל-Cch הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

Cch שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים זרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

Cch רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Cch בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.

מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של Cch, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. Cch אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי Cch, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל Cch או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וCch לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

הינך משחרר בזאת את Cch מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. Cch נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. Cch אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי Cch (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את Cch מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד Cch ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

Cch אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת Cch, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת Cch להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית Cch, אך לא חייבת, לבטל עסקה .

הפסקת שימוש ושיפוי

Cch רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

היה ויפר משתמש תנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, תהא Cch, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי Cch, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

אתה תשפה את Cch, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

Cch שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.