מה לעשות כשהילדים הבוגרים שלכם לא מאוחדים ואף נמצאים בריב עמוק?

שתפו:

מה לעשות כאשר הילדים לא מוכנים לדבר, להגיע לארוחות משפחתיות וכו'?
מי ששאלה את השאלה ביצעה את תוכנית ההמשך והתשובה מתקדמת בהתאם.

זו השאלה:
מה לעשות עם ילדים בוגרים שנמצאים בריב עמוק?

שתפו