הרגע שבו

כתבה אודות חנה פילניק במוסף זמנים מודרניים

הבנתי שכדי לרפא ילד צריך לטפל גם באמו

חנה פילניק - כתבה שהתפרסמה במוסף זמנים מודרניים בידיעות אחרונות ב 16/6/2010 - הרגע שבו...

חנה (חנית) פילניק - כתבה שהתפרסמה במוסף זמנים מודרניים בידיעות אחרונות ב 16/6/2010 - הרגע שבו...

הניסוין האישי של חנה פילניק שהוביל אותה לפתח את שיטת הריפוי Completion & Correction Healing (CCH) - הורים מרפאים, ולהוציא את תוכנית הלימוד "לצאת מהבועה"