הורים מרפאים - כתבה בירחון הורים וילדים

באמצעות הילדים ההורים לומדים מה הם צריכים לתקן בעצמם

חנה פילניק - כתבה שהתפרסמה בירחון 'הורים וילדים' ביולי 2010: הורים מרפאים. באמצעות הילדים, ההורים לומדים מה הם צריכים לתקן בעצמם

הורים מרפאים

חנה פילניק - כתבה שהתפרסמה במגזין 'הורים וילדים' ביולי 2010: הורים מרפאים. באמצעות הילדים, ההורים לומדים מה הם צריכים לתקן בעצמם...

אודות התוכנית 'לצאת מהבועה' ושיטת הריפוי (Completion & Correction Healing (CCH - הורים מרפאים שפותחו על ידי חנה פילניק.