חנה פילניק - כתבה שהתפרסמה בירחון 'הורים וילדים' ביולי 2010: הורים מרפאים. באמצעות הילדים, ההורים לומדים מה הם צריכים לתקן בעצמם
חנה פילניק - כתבה שהתפרסמה במגזין 'הורים וילדים' ביולי 2010: הורים מרפאים. באמצעות הילדים, ההורים לומדים מה הם צריכים לתקן בעצמם...
אודות התוכנית 'לצאת מהבועה' ושיטת הריפוי (Completion & Correction Healing (CCH - הורים מרפאים שפותחו על ידי חנה פילניק.