The Heal2Heal™ Network - הורים מרפאים


נטוורק "הורים מרפאים" - Heal2Heal Network מעניק לך הזדמנות להישאר על מסלול של צמיחה אישית ובריאות טובה יותר תוך סיוע לאחרים לאורך הדרך.

כחברים, תקבלו מדי חודש קורס מחנה פילניק מתוך הידע 'הורים מרפאים', וכן ובינרים - מפגשים אינטרנטיים - לחברים בלבד. בנוסף, יש לכם גישה לפורום "הורים מרפאים" ותוכלו לקבל עזרה במסע הריפוי שלכם.

אז מה מעניקה לכם החברות בהורים מרפאים?

  • קורס חדש מדי חודש מאת חנה פילניק מתוך הידע "הורים מרפאים". קורס שייעשיר את הידע שלכם וייתן לכם כלים פרקטיים ליישום יומיומי.
  • וובנרים - מפגשים אינטרנטיים - לחברים בלבד. מפגשים אינטרנטיים סגורים בהם תוכלו להפנות שאלות ולקבל טיפים לחידוד הנושא הנלמד באותו החודש.
  • גישה לקבוצה הסגורה "הורים מרפאים" להפנות שאלות בנוגע ליישום הידע בחייכם ועזרה לפתרון בעיות איתן אתם מתמודדים.
  • סביבה חיובית ותומכת של אנשים שמעוניינים לקחת אחריות על חייהם ומשפחתם, ומבינים שעבודה פנימית ועזרה לאחר תוביל אותם לחיים טובים יותר.

Heal2Heal Network כולל חברים מארצות שונות, בעלי אמונות , דתות ותרבויות שונות – אך חזון משותף וברור - להשתמש ביכולות הטבעיות שלהם לסלול נתיב של שמחה, בריאות והגשמה אישית, לעצמם ולילדיהם.

Heal2Heal Network מוביל לאחדות, שיתוף פעולה והרמוניה בין חבריה, וכך, צעד אחר צעד, צעד להתגשמותו של החזון.

כל אדם יכול להצטרף ל Heal2Heal Network.

הצטרפו ל Heal2Heal Network

ביחד – Together

"ביחד" נוסד כדי לאפשר לאנשים מכל העולם להתאחד לקהילה מרפאה גלובלית.
הקהילה הגלובלית מורכבת מאנשים רגילים שלמדו את הידע "הורים מרפאים" דרך תוכניות לימוד. החברים בקהילה מחזיקים באחריות הדדית לאיכות החיים ולבריאותו האחד של השני וכן לבריאות משפחותיהם. החברים משתמשים באהבה הטבעית וביכולות הריפוי המולדות שלהם לריפוי עצמי ולריפוי חברים אחרים, וכל זה למען שמירה על בריאותם, בריאות ילדיהם ודור המשך.
רשאים לבקש להצטרף ל'ביחד' חברים ב Heal2Heal Network שהנם בוגרים של התוכנית "יוצאים מהבועה " שבה נלמד הידע "הורים מרפאים" .