The Heal2Heal™ Network


Heal2Heal Network הוא חלק חשוב בהתגשמות חזונה של חנה פילניק למנוע סבל ולעקור אותו מחיי ילדים.

מסגרת זו מעניקה לך הזדמנות להישאר על מסלול של צמיחה אישית ובריאות טובה יותר תוך סיוע לאחרים לאורך הדרך. כחבר, אתה מוזמן להשתתף בשיחה קבוצתית מידי חודש חודשית עם חנה. שיחה זו הנה לחברים בלבד. בנוסף, יש לך גישה לפורום "הורים מרפאים" ותוכל לקבל עזרה במסע הריפוי שלך.

Heal2Heal Network כולל חברים מארצות שונות, בעלי אמונות , דתות ותרבויות שונות – אך חזון משותף וברור:

Heal2Heal Network מוביל לאחדות, שיתוף פעולה והרמוניה בין חבריה, וכך, צעד אחר צעד, צעד להתגשמותו של החזון.

כל אדם יכול להצטרף ל Heal2Heal Network.

הצטרפו ל Heal2Heal Network

ביחד – Together

"ביחד" הנו לב ליבו של "Heal2Heal Network".  "ביחד" נוסד כדי לאפשר לאנשים מכל העולם להתאחד לקהילה מרפאה גלובלית.
הקהילה הגלובלית מורכבת מאנשים רגילים שלמדו את הידע "הורים מרפאים" דרך תוכניות לימוד. החברים בקהילה מחזיקים באחריות הדדית לאיכות החיים ולבריאותו האחד של השני וכן לבריאות משפחותיהם. החברים משתמשים באהבה הטבעית וביכולות הריפוי המולדות שלהם לריפוי עצמי ולריפוי חברים אחרים, וכל זה למען שמירה על בריאותם, בריאות ילדיהם ודור המשך.
רשאים לבקש להצטרף ל'ביחד' חברים ב Heal2Heal Network שהנם בוגרים של התוכנית "יוצאים מהבועה " שבה נלמד הידע "הורים מרפאים" .