להלן הארועים הקרובים בהנחיית חנה פילניק:

אירועים קרובים